Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
T975XXU2BUI1
11
XXV
T975XXU2BUF5
11
XXV
T975XXU2BUE2
11
XXV
T975XXU2BUD2
11
XXV
T975XXS2BUC1
11
XXV
T975XXU1BUBB
11
XXV
T975XXU1BUA8
11
XXV
T975XXU1ATK3
10
XXV
T975XXU1ATJ4
10
XXV
T975XXU1ATI2
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT