Model
Region
PDA
Version
Download
SKC
N986NKSU1BTL6
11
SKC
N986NKSU1ATK1
10
SKC
N986NKSU1ATJ1
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT