Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
N770FXXS7CTL1
10
XXV
N770FXXU6CTK5
10
XXV
N770FXXS6CTJ4
10
XXV
N770FXXU6CTJ2
10
XXV
N770FXXU5CTH4
10
XXV
N770FXXS2ATC3
10
XXV
N770FXXU2ATC1
10
XXV
N770FXXU2ATB6
10
XXV
N770FXXU1ATA1
10
XXV
N770FXXU2BTD4
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT