Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
M315FXXU2BUH6
11
XXV
M315FXXU2BUF1
11
XXV
M315FXXU2BUD1
11
XXV
M315FXXU2BUAC
11
XXV
M315FXXU2ATJ9
10
XXV
M315FXXU2ATIB
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT