Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
M215FXXU2BUH6
11
XXV
M215FXXU2BUG2
11
XXV
M215FXXU2BUF1
11
XXV
M215FXXU2BUD3
11
XXV
M215FXXU2BUD1
11
XXV
M215FXXU2BUC8
11
XXV
M215FXXU2BUAC
11
XXV
M215FXXU2ATJ5
10
XXV
M215FXXU2ATI9
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT