Model
Region
PDA
Version
Download
SKC
G986NKSU1CTKF
11
SKC
G986NKSU1BTK2
10
SKC
G986NKSU1BTI3
10
SKC
G986NKSU1ATCT
10
SKC
G986NKSU1ATCH
10
SKC
G986NKSU1ATC2
10
SKC
G986NKSU1ATBR
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT