Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
G980FXXU9DUH2
11
XXV
G980FXXU8DUF9
11
XXV
G980FXXS8DUE4
11
XXV
G980FXXU7DUE1
11
XXV
G980FXXS7DUC9
11
XXV
G980FXXU7DUC7
11
XXV
G980FXXU6DUB5
11
XXV
G980FXXU5CUA3
11
XXV
G980FXXU5CTKG
11
XXV
G980FXXU5BTJ3
10
XXV
G980FXXU4BTIB
10
XXV
G980FXXU1ATCT
10
XXV
G980FXXU1ATCH
10
XXV
G980FXXU1ATBM
10
XXV
G980FXXU1ATD3
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT