Model
Region
PDA
Version
Download
KTC
G970NKSU5DTJA
10
KTC
G970NKSU5DTH7
10
KTC
G970NKSU4CTC9
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT