Model
Region
PDA
Version
Download
SKC
G781NKSS3CUJ1
11
SKC
G781NKSU3CUI5
11
SKC
G781NKSU3CUH4
11
SKC
G781NKSU2CUF1
11
SKC
G781NKSU2CUD3
11
SKC
G781NKSU2CUC9
11
SKC
G781NKSU2CUB4
11
SKC
G781NKSU1BUA4
11
SKC
G781NKSS1ATK3
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT