Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
G780FXXS7CUI5
11
THL
G780FXXS7CUI5
11
THL
G780FXXU6CUI4
11
XXV
G780FXXU6CUI4
11
XXV
G780FXXU5CUH1
11
THL
G780FXXU5CUH1
11
THL
G780FXXU4CUG5
11
XXV
G780FXXU4CUG5
11
THL
G780FXXU4CUG1
11
XXV
G780FXXU4CUG1
11
THL
G780FXXU4CUF1
11
XXV
G780FXXU4CUF1
11
XXV
G780FXXS3CUD7
11
THL
G780FXXS3CUD7
11
THL
G780FXXU2CUCC
11
XXV
G780FXXU2CUCC
11
XXV
G780FXXS2CUB5
11
THL
G780FXXS2CUB5
11
THL
G780FXXU2CUB2
11
XXV
G780FXXU2CUB2
11
XXV
G780FXXS2BUA5
11
THL
G780FXXS2BUA5
11
XXV
G780FXXS1BTL2
11
THL
G780FXXS1BTL2
11
THL
G780FXXU1BTL1
11
XXV
G780FXXU1BTL1
11
XXV
G780FXXU1ATK1
10
XXV
G780FXXU1ATJ5
10
XXV
G780FXXU1ATJ1
10
XXV
G780FXXU1ATIL
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT