Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
G780FXXS1BTL2
11
THL
G780FXXS1BTL2
11
THL
G780FXXU1BTL1
11
XXV
G780FXXU1BTL1
11
XXV
G780FXXU1ATK1
10
XXV
G780FXXU1ATJ5
10
XXV
G780FXXU1ATJ1
10
XXV
G780FXXU1ATIL
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT