Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
G770FXXS6EUH5
11
XXV
G770FXXS5EUG5
11
XXV
G770FXXS4EUF6
11
XXV
G770FXXU4EUF1
11
XXV
G770FXXS4EUE3
11
XXV
G770FXXS4EUC1
11
XXV
G770FXXU4EUBA
11
XXV
G770FXXS4DUA2
11
XXV
G770FXXS3DTL2
11
XXV
G770FXXU3DTL1
11
XXV
G770FXXS3CTJ3
10
XXV
G770FXXU3CTJ1
10
XXV
G770FXXU3CTH4
10
XXV
G770FXXU2ATB2
10
XXV
G770FXXU1ASLF
10
XXV
G770FXXU2BTD2
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT