Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
F711BXXU2AUI4
11
XXV
F711BXXU1AUG7
11
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT