Model
Region
PDA
Version
Download
XEV
F700FXXU8EUH5
11
XEV
F700FXXS7DUG1
11
XEV
F700FXXU6DUF4
11
XEV
F700FXXS5DUE1
11
XEV
F700FXXU5DUD9
11
XEV
F700FXXS4DUD3
11
XEV
F700FXXU4DUC7
11
XEV
F700FXXU4DUB4
11
XEV
F700FXXS3CUA1
11
XEV
F700FXXU3CTLA
11
XEV
F700FXXS3BTK1
10
XEV
F700FXXU2BTJ3
10
XEV
F700FXXS2BTI1
10
XEV
F700FXXU1ATC9
10
XEV
F700FXXU1ATB6
10
XEV
F700FXXU1ATD6
10
XEV
F700FXXS1ATD9
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT