Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
A725FXXU4AUH2
11
XXV
A725FXXU3AUG2
11
XXV
A725FXXU2AUF3
11
XXV
A725FXXU2AUE1
11
XXV
A725FXXU1AUD2
11
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT