Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
A525FXXU4AUH3
11
XXV
A525FXXU3AUG4
11
XXV
A525FXXS2AUF4
11
XXV
A525FXXU2AUF3
11
XXV
A525FXXS2AUE2
11
XXV
A525FXXU2AUE1
11
XXV
A525FXXU1AUD2
11
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT