Model
Region
PDA
Version
Download
THL
A426BXXU3BUH2
11
THL
A426BXXU2BUF2
11
THL
A426BXXU2BUE1
11
THL
A426BXXS1BUD3
11
THL
A426BXXU1BUB7
11
THL
A426BXXU1AUA1
10
THL
A426BXXU1ATL4
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT