Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
A217FXXS7CUI3
11
XXV
A217FXXU6CUG3
11
XXV
A217FXXU6CUF5
11
XXV
A217FXXU5CUD4
11
XXV
A217FXXU5BUB4
10
XXV
A217FXXU5BUA5
10
XXV
A217FXXU5BUA2
10
XXV
A217FXXU4BTL1
10
XXV
A217FXXU3ATJ3
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT